Huisartsenpraktijk Terra Medici is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0495-594666
Telefoonnummer: 0495-594666
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkondersteuning

Onze praktijk ondersteuners:

Somatiek en ouderenzorg:            Eugenie Veggelers en Corinne Pauw     

GGZ volwassenen:                         Veronique Heeremans

GGZ Kind en Jeugd:                       Marli Duisters

 

Praktijkondersteuner somatiek


Zorg op maat leveren aan mensen met een chronische aandoening, dat is waar wij voor staan.
De praktijkondersteuner ondersteunt bij de behandeling van patiënten met een chronische aandoening zoals astma/COPD (chronische obstructieve longziekten), diabetes mellitus (suikerziekte ) en hart- en vaatziekten.           
Indien u een van deze aandoeningen heeft zal de huisarts u waarschijnlijk naar haar spreekuur doorverwijzen.          
De behandeling zal altijd samen met de huisarts en in onderling overleg gedaan worden.

Samen met u maken we een persoonlijk zorgplan, zodat u verder uw leven kunt inrichten zoals u gewend bent, ook met uw chronische aandoening.
Voor elke chronische aandoening is een zorgprogramma ontwikkeld, een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een groep patiënten met een chronische aandoening. Binnen het zorgprogramma zijn afspraken gemaakt met specialisten en andere behandelaars om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen 
                     
Wij maken voor de chronische zorg deel uit van zorggroep POZOB (praktijkondersteuning Zuid-Oost Brabant). Dit is een samenwerking van huisartsen en andere gespecialiseerde behandelaars (praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers etc.)

 

Mijn GezondheidsPlatform

Gebruikt u internet? Stuurt u weleens een mail? Dan is Mijn GezondheidsPlatform iets voor u. Uw huisartsenpraktijk biedt u de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. Mijn Gezondheidsplatform is een online hulpmiddel dat u kan helpen om grip te houden op uw gezondheid.

 

Op Mijn Gezondheidsplatform kunt u online uw gezondheidsdossier bijhouden en delen met uw behandelaars. De belangrijkste functies zijn:

 • Zelf gemeten waarden gemakkelijk uitwisselen met uw zorgverlener, zoals bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, vragenlijsten, enz.

 • Bloeduitslagen digitaal inzien: minder lang wachten, niet meer bellen naar de praktijk, en beter voorbereid op uw consult

 • E-mail contact met uw zorgverlener: gemakkelijk en toegankelijk vragen stellen wanneer het u uitkomt

 • Digitale coaches: voeding, bewegen en stoppen met roken

   

Voor wie is Mijn GezondheidsPlatform?

Mijn GezondheidsPlatform is voor mensen met (risico) op een chronische aandoening, zoals diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten en kwetsbare ouderen.

 Mijn GezondheidsPlatform iets voor u?

Vraag uw doktersassistent(e), praktijkondersteuner of huisarts om meer informatie.

 

Het Individueel Zorgplan

 

Wat is een Individueel Zorgplan (IZP) en wat staat daar in?

 • In een IZP staan de afspraken opgeschreven die u als patiënt samen met uw huisarts of praktijkondersteuner maakt.

 • Deze afspraken garanderen een zo goed mogelijke zorg voor u.

 • Als patiënt draagt u mede verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken. De praktijkondersteuner en huisarts dragen de medische eindverantwoordelijkheid.

 • In het IZP staan vooral afspraken over verandering van uw leefstijl en te behalen doelen en (meet)waarden (indien relevant).

 • In het IZP kunnen desgewenst ook doelen of afspraken worden opgenomen over de emotionele en sociale aspecten van uw (chronische) aandoening.

   

Voor wie is het individueel zorgplan?

De volgende mensen hebben baat bij het individueel zorgplan: 

 • mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, longziekte of hoge bloeddruk

 • mensen met psychische klachten, zoals somberheid, depressie, slapeloosheid of angst

 • ouderen

Allen ontvangen vaak langdurig zorg van de huisarts of praktijkondersteuner.
De doelen en activiteiten die in overleg met de zorgverlener worden bepaald, kunnen over een langere tijd worden gevolgd.

Waarom een individueel zorgplan? 

 • Om concreet en inzichtelijk te maken wat voor u belangrijk is.

 • U krijgt zelf medeverantwoordelijkheid voor duidelijke doelen.

 • Door zelfmanagement werkt u actief mee aan uw eigen zorgproces.

Wat zijn de voordelen van zelfmanagement?

 • U gaat bewuster om met de behandeling van uw aandoening.

 • U bent bewuster van de psychische en sociale consequenties van uw aandoening.

 • U werkt zelf mee aan een zo prettig mogelijke leefstijl. 

  Vraag uw huisarts of praktijkondersteuner naar uw individueel zorgplan!

   

Praktijkondersteuner ouderenzorg


Sinds 2010 zijn wij ook gestart met een project voor kwetsbare ouderen (Kompleet), een project opgezet om de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen en hun mantelzorger te versterken. Bij vermoeden op mogelijke kwetsbaarheid van een oudere, kan de praktijkondersteuner op visite  komen. Zij inventariseert in een vroeg stadium de problemen van de oudere. Samen met de oudere, partner/mantelzorger en andere betrokken hulpverleners wordt één individueel zorgplan opgesteld. Door proactief te bekijken wat nodig is om de kwetsbare oudere en de mantelzorger te ondersteunen, wordt voorkomen dat problemen verergeren, zodat de kwetsbare oudere langer thuis kan blijven wonen.

 

                           2 oudjes2

 

Praktijkondersteuner GGZ


Bij uw huisarts kunt u terecht voor psychische klachten, zoals somberheid, depressie, angst en stress. De praktijkondersteuner ggz (geestelijke gezondheidszorg) is er om de huisarts bij dit soort problematiek te ondersteunen. Die ondersteuning kan bestaan uit het in kaart brengen van of advies bij de verwijzing en de behandeling van bovenstaande klachten. Soms is op het eerste gezicht al duidelijk wat er aan de hand is en hoe en waar een behandeling moet plaats vinden. Vaak is dit minder eenvoudig. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, kan een huisarts een patiënt verwijzen naar de praktijkondersteuner ggz voor een of meerdere persoonlijke gesprekken in de eigen huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de ernst van de problemen kan de patiënt door de praktijkondersteuner zelf worden behandeld of worden doorverwezen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, een psycholoog, of de ggz. Door een breed netwerk kan de praktijkondersteuner ggz goed overzien wat de mogelijkheden voor verwijzing zijn. In overleg met de huisarts kunt u besluiten of een gesprek met de praktijkondersteuner ggz voor u van belang kan zijn.

Novadic-Kentron
Vrijwel iedereen gebruikt genotmiddelen. Dit kan problemen geven, soms leidt dat zelfs tot verslaving. Novadic-Kentron biedt hulp bij problemen door gebruik van of verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken internetten of gamen. Voor een persoonlijk gesprek en een passend advies kan iedereen bij Novadic-Kentron terecht. Via onze praktijkondersteuner GGZ (Veronique Heeremans) kunt u doorverwezen worden. Desgewenst kunt u ook anoniem een gesprek krijgen.

 

Praktijkondersteuner GGZ kind en jeugd

Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor kinderen en jongeren

Psychosociale problemen komen veel voor bij kinderen: ongeveer één op de zes kinderen heeft zulke problemen (denk aan somberheid, medisch onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn of druk gedrag). Veel van deze kinderen zien wij op ons spreek uur. Als huisarts hebben wij niet altijd voldoende tijd voor het bieden van goede zorg en vaak verdwijnen patiënten na verwijzing volledig uit beeld. Met de komst van Marli Duisters, onze praktijkondersteuner Kind en Jeugd, willen wij kwalitatieve en laagdrempelige zorg aan kind en gezin bieden in de eerstelijn. Zij zal ook zorgen voor goede samenwerking in het netwerk rondom kind en gezin (bijv. scholen, jeugdartsen) en met sociale wijkteams van gemeenten.

      NHG

Kwaliteitskeurmerk

Huisartsenpraktijk Terra Medici heeft sinds 2008 het NHG-keurmerk.
Lees meer