Huisartsenpraktijk Terra Medici is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0495-594666
Telefoonnummer: 0495-594666
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Huisbezoek

Huisbezoek
Visites voor dezelfde dag kunt u aanvragen tot 11.00 uur. (uitgezonderd spoedgevallen). Aan het eind van de ochtend of in de loop van de middag komt de dokter dan bij u op bezoek.
Omdat in de praktijk betere onderzoek- en behandelings-mogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Ziekenhuisbezoek
Vanwege de afstand tussen de praktijk en het ziekenhuis kunnen wij u helaas niet bezoeken in het ziekenhuis. Wij moeten namelijk bij spoedgevallen binnen 15 minuten bij onze patiënten kunnen zijn. Daarom willen wij u graag na ontslag uit het ziekenhuis thuis bezoeken. Wij stellen het op prijs als u onze assitente laat weten wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen bent (wordt).

Beeld2013

      NHG

Kwaliteitskeurmerk

Huisartsenpraktijk Terra Medici heeft sinds 2008 het NHG-keurmerk.
Lees meer