Huisartsenpraktijk Terra Medici is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0495-594666
Telefoonnummer: 0495-594666
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Reset


RESET vitality programma (9 februari 2018) Het Reset® Vitality Program is het eerste zorgprogramma dat een gecombineerd beweeg- , voedings- en gedragsveranderingstraject aanbiedt aan patiënten met diabetes type 2, COPD en (een verhoogd risico op) hart-en vaataandoeningen én hun partners. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en voedings-bewegings- en gedragsdeskundigen.
Lees verder »

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

Vernieuwde Griep Check


De Griep Check is om te kijken of u griep heeft. Na een paar vragen krijgt u een advies of u mogelijk griep heeft. En leest u wat u kunt doen.
Lees verder »

Minddistrict


Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u voor uw psychische klachten nu ook thuis aan de slag met behulp van ehealth van Minddistrict.
Lees verder »

Mijn Gezondheidsplatform


 Mijn GezondheidsPlatform

Gebruikt u internet? Stuurt u weleens een mail? Dan is Mijn GezondheidsPlatform iets voor u. Uw huisartsenpraktijk biedt...
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten

      NHG

Kwaliteitskeurmerk

Huisartsenpraktijk Terra Medici heeft sinds 2008 het NHG-keurmerk.
Lees meer